• INDICI edit

  Vi leverer redaksjonell kommunikasjon uavhengig av mediekanal. Vår kvalitet er bred faglig innsikt om industri og næringsliv.

 • INDICI media

  Indici tilbyr medierådgiving, myndighetskontakt og hjelp med kommunikasjonsplaner - ikke minst for å kunne stå i en mediestorm.

 • INDICI brand

  Det lønner seg å være godt likt. Gode relasjoner er nøkkelen til et godt omdømme. Indici hjelper til med å bygge opp virksomhetens renommé.

 • INDICI corp

  Hva er ambisjonene? Retningen? Hva velger vi bort? Indici bistår med å utvikle strategier med tydelige prioriteringer og konkrete tiltak.

© Copyright 2017 Indici AS.

Indici AS

Besøksadresse:
Kunnskapsverkstedet Klosterøya, 
Uniongata 18, 3732 Skien
Postadresse:
Wergelandsgate 10, 3724 Skien

Publiseres med eRedaktør av: Serit Itum