INDICI corp

Hva er ambisjonene? Retningen? Hva velger vi bort? Indici bistår med å utvikle strategier med tydelige prioriteringer og konkrete tiltak.

Vi jobber med utredninger og mulighetsstudier, utviklingsprosjekter, strategi og forretningmodeller.

Med vår erfaring fra utviklingprosjekter og prosjektledelse bistår vi med bygge strategisk virksomhetskommunikasjon.

INDICI-prosjekter:

3-årig utviklingsprosjekt for å etablere et Senter for Porselen og Design i Porsgrunn.

Klosteroya Utvikling, omstilling fra idustri til ny bydel for kunnskap- og kreative næringer.

Les mer om 

© Copyright 2017 Indici AS.

Indici AS

Besøksadresse:
Kunnskapsverkstedet Klosterøya, 
Uniongata 18, 3732 Skien
Postadresse:
Wergelandsgate 10, 3724 Skien

Publiseres med eRedaktør av: Serit Itum