INDICI brand

Det lønner seg å være godt likt. Gode relasjoner er nøkkelen til et godt omdømme. Indici hjelper til med å bygge opp virksomhetens renommé.

Det er ingen snarvei til et godt omdømme. Og det hjelper ikke å skryte av hvor godt selskapet er.  Det er kunder, medarbeidere og alle andre som bestemmer hvilket omdømme selskapet har.

Vanskelig å styre? Ja, men den gode nyheten er at det finnes noen byggesteiner. Virksomhetens atferd, evne til kommunikasjon og til å etablere gode relasjoner er de viktigste. Det forutsetter selvfølgelig høy kunnskap om kunder, forretningsforbindelser og konkurrenter.

Stolthet, lojalitet, tillit, status, høyere priser og tiltrekningskraft er noen av mange fordeler med et godt omdømme. 

INDICI hjelper virksomheter med å bygge omdømme. Vi faciliterer strategiprosesser,  tar på oss rådgiverrollen og bidrar i gjennomføringsprosessen.  I tillegg til informasjonslederens og journalistens kommunikasjonskompetanse forsterker vi laget med faglig kunnskap når det trengs. Vi setter sammen optimale prosjektorganisasjoner for å møte kundenes behov.

 

Våre omdømmeprosjekter: 

  • Eiendoms- og utviklingsselskapet Klosterøya Utvikling AS.
    Vi var med å bygge opp selskapets omdømme fra starten. I løpet av 4 år (2007-11) ble et industrielt område etter Unions papirfabrikk forvandlet til en ny bydel i Skien for kunnskapsbedrifter og kreative næringer.

Les mer om 

© Copyright 2017 Indici AS.

Indici AS

Besøksadresse:
Kunnskapsverkstedet Klosterøya, 
Uniongata 18, 3732 Skien
Postadresse:
Wergelandsgate 10, 3724 Skien

Publiseres med eRedaktør av: Serit Itum