INDICI media

Indici tilbyr medierådgiving, myndighetskontakt og hjelp med kommunikasjonsplaner - ikke minst for å kunne stå i en mediestorm.

Mediedekning kommer ikke av seg selv. Riktig mediehåndtering er avgjørende for hvordan et selskap omtales i pressen.  God kontakt med mediene krever målbevisst planlegging og arbeid over tid. 

Mediomtale er ikke noe et selskap kan kreve eller bestille.

Indici hjelper virksomheter med å spisse informasjonen slik at mediene omtaler bedriften.  Vi kan bidra i samspillet mellom informant og redaksjon.

Hvordan selskapets ansatte opptrer foran kamera, framstår i avisen eller kommuniserer i sosiale media kan ha avgjørende betydning for bedriftens omdømme og resultater. Dette setter høye krav til den som skal kommunisere.

Indici tilrettelegger trening for alle som skal kommunisere på  vegne av sin bedrift eller organisasjon. Indici legger vekt på å skape forståelse for mediabildet og kommunisere gode og riktige budskap.

Les mer om 

© Copyright 2017 Indici AS.

Indici AS

Besøksadresse:
Kunnskapsverkstedet Klosterøya, 
Uniongata 18, 3732 Skien
Postadresse:
Wergelandsgate 10, 3724 Skien

Publiseres med eRedaktør av: Serit Itum