INDICI edit

Vi leverer redaksjonell kommunikasjon uavhengig av mediekanal. Vår kvalitet er bred faglig innsikt om industri og næringsliv.

Med en god historie blir du sett i mediebildet. Så enkelt er det. Og så vanskelig. Noen ganger er det nødvendig å få hjelp til å finne fram til den gode storyen. Historien som avisleserne stopper opp ved. Som magasinleserne ikke blar forbi, og som seerne husker.

Du eier historien. Vi hjelper deg å formidle ditt budskap ut i mediene - uavhengig av mediekanal.

Indici er et kommunikasjonsbyrå som leverer kvalitetsinnhold til digitale plattformer og trykte medier. Vi baserer vårt arbeid på kundens kompetanse og formidlingsbehov.

Indici leverer redaksjonelt innhold:

  • nyhetsartikler
  • pressemeldinger
  • web og sosiale medier
  • brosjyrer og markedsmateriell og kundeaviser
  • interne bedriftsaviser  
  • bokproduksjon

Gjennom samarbeidspartnere tilbyr vi også filmproduksjon. Selvfølgelig hjelper vi næringslivet i bruk av sosiale medier.

Kvaliteten på tekst og samspillet mellom tekst, bilder og illustrasjoner er helt avgjørende for å nå ut med budskapet. Indici har lang erfaring med tekstproduksjon, og vi har fotokompetanse i eget hus. Og skulle firmaet ha ønske om en bokproduksjon - Indici har erfaring med det også.

Les mer om 

© Copyright 2017 Indici AS.

Indici AS

Besøksadresse:
Kunnskapsverkstedet Klosterøya, 
Uniongata 18, 3732 Skien
Postadresse:
Wergelandsgate 10, 3724 Skien

Publiseres med eRedaktør av: Serit Itum