Om oss

Indici AS er et nytt selskap som tilbyr virksomhetskommunikasjon, omdømmebygging, mediehåndtering og journalistikk. Partnerne har bred og solid bransjekunnskap. Erfaringene er hentet fra praksis i mediebransjen og industriselskap i Norge og Frankrike.

INDICI betyr kommunikasjon, å peke på og å synliggjøre. Vår kjernevirksomhet er å bidra til strategisk tydelig og synlig kommunikasjon med medarbeidere, kunder og forretningforbindelser. Vi faciliterer strategiprosesser, tar på oss rådgiverrollen og gjennomfører.

Klarer vi alt dette selv? Nei, ikke helt, men vi har gode samarbeidspartnere.

I tillegg til informasjonslederens og journalistens fagkompetanse forsterker vi laget med relevant kunnskap når det trengs. INDICI setter sammen en optimal prosjektorganisasjon for å møte kundenes ønsker og behov.

Siri Krohn-Fagervoll

har 25 års erfaring fra industriell virksomhetskommunikasjon med Norske Skog i Norge og Frankrike.  Som en del av ledelsen og i rollen som kommunikasjonssjef var hun med på konsernets greenfield-bygging og oppstart av papirfabrikk i Frankrike (1992) og konsernets kritiske hendelse med nedleggelse av papirfabrikken Union i Skien (2006). Hun har deltatt i europeiske konsernprosjekter, bl.a. felles web-løsning og kommunikasjonsansvar for konsernets forbedringsprogram.

Mellom 2007-11 ledet hun arbeidet med omdømmebygging i omstillingen fra industriområde Union til utvikling av Klosterøya, ny bydel i Skien. Hun har vært daglig leder av egen virksomhet siden 2007.

Siri har bred erfaring fra oppbyggingfaser i virksomheter og prosjekter med stor offentlig interesse, hvor samfunnsengasjement- og forståelse er sentralt.   

Siri er bedriftsøkonom, markedsfører og Master i Consulting og Scenarielæring fra Handelshøyskolen BI og har statsvitenskap fra universitetet i Aix en Provence ( Frankrike). Det  gir INDICI en bred og helhetlig kunnskapsplattform i møte med kunder.

Ole Bjørn Ulsnæs

startet sin yrkeskarriere som frilanser i Telemarksavisa 15 år gammel. Etter 20 år som fotograf og vaktsjef begynte han i webselskapet Telemark Medieutvikling. Der hadde Ole Bjørn ansvar for utvikling av Telemarksavisas første webutgave og Porsgrunn kommunes første web. De siste 13 årene har han jobbet som frilansjournalist med en rekke ulike kunder, som for eksempel Bilfinger Industrial Services Nordic Group, Telemarksavisa, Porsgrunn kommune og Grenland Havn.
Telemarkskanalen FKF har vært en viktig kunde gjennom flere år. Ole Bjørn har utviklet flere webprosjekter for kanalen og skrevet kanalselskapets bok til 150 års-jubileet.

© Copyright 2017 Indici AS.

Indici AS

Besøksadresse:
Kunnskapsverkstedet Klosterøya, 
Uniongata 18, 3732 Skien
Postadresse:
Wergelandsgate 10, 3724 Skien

Publiseres med eRedaktør av: Serit Itum