Tjenester

INDICI tilbyr virksomhetskommunikasjon, omdømmebygging, mediehåndtering og journalistikk.
Vi byr på solid bransjekunnskap fra industri, næringsliv og media.

INDICI betyr kommunikasjon, å peke på og å synliggjøre. Vår kjernevirksomhet er å bidra til tydelig og synlig kommunikasjon med medarbeidere, kunder og forretningforbindelser. Vi faciliterer strategiprosesser, tar på oss rådgiverrollen og gjennomfører.

Klarer vi alt dette selv? Nei, ikke helt, men vi har gode samarbeidspartnere.

I tillegg til informasjonslederens og journalistens fagkompetanse forsterker vi laget med relevant kunnskap når det trengs. Vi setter sammen prosjektorganisasjonen for å møte kundenes behov.
 • INDICI edit

  Vi leverer redaksjonell kommunikasjon uavhengig av mediekanal. Vår kvalitet er bred faglig innsikt om industri og næringsliv.

 • INDICI brand

  Det lønner seg å være godt likt. Gode relasjoner er nøkkelen til et godt omdømme. Indici hjelper til med å bygge opp virksomhetens renommé.

 • INDICI media

  Indici tilbyr medierådgiving, myndighetskontakt og hjelp med kommunikasjonsplaner - ikke minst for å kunne stå i en mediestorm.

 • INDICI corp

  Hva er ambisjonene? Retningen? Hva velger vi bort? Indici bistår med å utvikle strategier med tydelige prioriteringer og konkrete tiltak.

© Copyright 2017 Indici AS.

Indici AS

Besøksadresse:
Kunnskapsverkstedet Klosterøya, 
Uniongata 18, 3732 Skien
Postadresse:
Wergelandsgate 10, 3724 Skien

Publiseres med eRedaktør av: Serit Itum